Spækhugger


Introduktion

Formålet med denne trimvejledning er at give vores Spækhugger kunder en standardiseret vejledning, samt bedst mulig udnyttelse af deres nye North Spækhuggersejl.

Denne trimvejledning er udarbejdet af Tom Carlsen. Følg vejledningen så nøjagtigt så muligt. Det vil alt id være en god ide at eksperimentere på din egen båd, da mandskabets vægt, bådens balance, mastens beskaffenhed samt lokale forhold også vil have indflydelse på det optimale trim.

Mastetrim ved anvendelse af North Sails Spækhugger sejl

Inden masten sættes i båden er det vigtigt at kontrollere at salings hornene sidder ret ud fra masten og at de sidder fast i salingsbeslagene.

Start med at kontrollere om sidevant og undervant er lige lange. Er der forskel mærk vantene i forhold til hinanden. Sæt masten i båden, monter topvant og undervant, sæt vantene løst an men så masten står lige i båden.

Mastehældningen bestemmes på følgende måde: Forstaget føres ind til masten og der sættes et tape mærke d for overkant af sort mærke ved bom. Forstaget monteres og der måles ned langs forstaget til skæring med dæk. Dette mål skal være 1,41 m som udgangspunkt.

Mastens placering på mastefoden, bestemmes ved at måle J målet, som er afstanden fra forstagets skæring med dæk til forkant mast. Dette mål skal være 2,90 m (maksimal afstand ifølge klassereglerne). Ryk masten frem og tilbage i foden indtil målet er ca. 2,905 - 2,91 m. Sæt derefter en masteklods i mastehullet bag masten så masten presses frem til 2,90 m. Det skal give masten en svag krumning på ca. 3-5 cm pilhøjde.

Derefter monteres en klods i hullet foran masten for at forhindre at masten står uroligt i grov sø. Noget afstand skal der dog være så masten kan skyde sig frem ved kompressions trykket fra rig og sejl.

Det er vigtigt at der er styr på siden af masten så masten ikke kan bevæge sig sideværts men kun frem og tilbage.

Stram topvantene op i begge sider så de har et tryk på 27, målt med en Loos vantmåler. Undervantene sættes med et tryk på 6 som udgangspunkt men justeres så masten står lige sideværts på kryds.

Contact the Spækhugger experts:

Theis Palm

+45 3920 4090 Work


theis@od.northsails.com
 Text/HTML Minimize

© North Sails

 Print