North Sails LOFT NEWS

KLART DU SKA SEGLA SPINNAKER PÅ SEMESTERN

Det är faktiskt enklare än många tror

En spinnaker ger en enorm prestandaökning på läns och slör i lätta till måttliga vindar. Dessutom är det ett roligt segel som ger seglingen en ny dimension. 

Vi vet att många tycker att det kan känns svårt och komplicerat, men gör du bara på rätt sätt så är det inget att vara orolig för. Här tar vi en titt på hur man hanterar såväl konventionella spinnakers som asymmetriska cruisingspinnakers – även kallade gennakers. Fokus ligger på avslappnad cruisingsegling med liten besättning. 

Sättning av gennaker

En gennaker riggas med ett fall, en halslina i fören och två skot, ett på vardera sidan. Skoten leds genom block längst bak på däck och går sedan framåt till varsin vinsch. 

Gennaker-skoten kan antingen ledas innanför eller utanför förliket. Båda varianterna fungerar och båda har sina fördelar. Du får helt enkelt testa och se vad som fungerar bäst på din båt. Tänk på att det bästa alternativet kan variera beroende på vindstyrka. 

För en liten besättning är en spinnakerstrumpa ett riktigt bra hjälpmedel. Seglet packas inuti strumpan som då får en korvliknande form. Eftersom seglet inte fyller på vägen upp är det enkelt att hissa. Väl i topp drar du i strumpans manöverlina, vilket drar ihop strumpan och frigör seglet. För att förhindra att seglet snurrar runt sig själv – vilket kan förorsaka timglas – bör halslinan spännas innan hissning.  

Ett om möjligt ännu ännu enklare alternativ är att investera i ett bra rullsystem. Numera fungerar de faktiskt bra även för länsbetonade gennakers. Då är det bara att hissa det inrullade seglet, lossa inrullningslinan och skota hem så att seglet rullas ut. När seglet ska ner upprepas manövern, fast i omvänd ordning.

Behöver du en halsstropp?

Ibland kan det vara bra att använda en så kallad halsstropp. Den kopplas till halshornet och fästs runt det inrullade förseglet. Därmed hindras halshornet från att röra sig i sidled. Om förliket på din gennaker är så långt att halshornet hamnar bara lite ovanför pulpiten behövs inte någon halsstropp. Men har du ett kort förlik ger halsstroppen ökad kontroll och stabilare segling.

Sättning av spinnaker

En konventionell spinnaker som sätts på spinnakerbom ger dig ökade trimmöjligheter och oftast högre prestanda. Men det är ett mer komplicerat segel än en gennaker. 

Även här är spinnakerstrumpa något vi gärna rekommenderar, särskilt om du seglar med liten besättning. 

Riggning och hissning sker på samma sätt oavsett om du har en strumpa eller inte. 

Du börjar med att fästa fallet i spinnakerns fallhorn. Därefter sätter du upp bommen, koppla den till lovartsgajen och hänger bommen i liften. Innan du hissar drar du i lovartsgajen tills det främre hornet ligger dikt an mot spinnakerbommen. Så fort spinnakern är i topp tajtar du läskotet så att spinnakern inte börjar rotera  och drar upp strumpan. 

På lite större båtar är det vanligt att man seglar med dubbla gajar och dubbla skot.  Bommen kopplas till en gaj som går ner till ett fast block ganska långt fram på däck (strax bakom vanten är lagom) och därifrån till en vinsch. Lähornet trimmas med ett skot som går till ett block längst bak i båten och som därefter leds framöver till ett spärrblock eller en vinsch. I gipparna hanteras spinnakern med enbart skoten, vilket innebär att gajen, som bommen ska fästas på, alltid är obelastad. Detta gör att det aldrig blir tungt att sätta bommen i beslaget på masten.

Nedtagning av gennaker

När du ska ta ner gennakern underlättar det om du plattar ner lite så att gennakern skuggas av storseglet. Släpp på skotet så att seglet faller ihop och dra ner strumpan över seglet. Sedan är det bara att släppa fallet och stuva undan seglet i sin säck, alternativt dra ner det genom fördäcksluckan. 

Nedtagning av spinnaker

När du river spinnakern gör du på samma sätt som när du hissade den, fast i omvänd ordning: Lägg dig på öppen slör, släpp läskotet, dra ner strumpan och lägg loss lovartsgajen. Nu är det bara att sänka fallet och stuva undan strumpan med seglet.  

I hårdare vindar underlättas nedtagningen om du skuggar spinnakern bakom storseglet. Processen inleds, precis som i sekvensen ovan, med att du lägger dig på en öppen slör. Men istället för att bara släppa läskotet, så kan du lägga en lina i en loop runt skotet och använda detta för att straffa ner lähornet mot en punkt precis bakom masten. I och med att du tvingar ner akterliket bakom storseglet tappar spinnakern trycket och blir lättare att hantera.

📸 Amory Ross
  • #GoBeyond