North Sails LOFT NEWS

Ispitivanje kvalitete North Sails-a je rigorozno. Kombinira promatranje učinaka sunca, vlage i plijesni na vlakna s dodatnim kontroliranim istraživanjem kako bi se bolje razumjelo što uzrokuje prirodnu degradaciju jedara.

U suradnji sa UV istraživačkim laboratorijem na Floridi, North Sails provodi dugoročne testove na cijeloj proizvodnoj liniji. Ovaj laboratorij je specijaliziran za promatranje izloženosti materijala sunčevim zrakama. Jedna od najčešće korištenih metoda je izvođenje testova s ​​umjetno induciranom UV simulacijom. Ova metoda daje rezultate u kraćem vremenu od vanjskog izlaganja, no šteta nastala ovim testiranjem nije konzistentna sa vanjskim realnim izlaganjem. Vanjsko testiranje na prirodnom sunčevom svjetlu i učinak jedrenja zahtijeva više vremena, ali pouzdanost podataka je znatno veća.

Do danas je testirano preko 750 uzoraka kako Northovih tako i konkurentskih jedara, s najsloženijim UV testiranjem u proizvodnji jedra. Razgrađena platna analizirana je nakon 500, 1000, 1500 i 2000 sati izlaganja suncu. Polovica uzoraka ispitana je za izdržljivost čvrstoće vlakana, dok je druga polovica testirana testom FlexCycle koji simulira zamorno trzanje jedara te se naknadno testira čvrstoća vlakana.

Istraživanje se ovdje ne zaustavlja. Northovi UV testovi također su uključivali uzorke jedara prikupljenih od Open 60 jednotrupaca koji su jedrili oko svijeta. Uzorci su također izvučeni iz sličnih površina konkurentskih jedara, uključujući dijelove podvrgnuti kompresiji, savijanju i neke čiste površine jedara. Budući da ti brodovi jedre istim rutama sa sličnim uvjetima, rezultati pružaju pouzdanu usporedbu degradacije jedara na poznatom udaljenost i vrijeme. Na vrelom suncu Hrvatske, North Sails jedra su odlična!

Snažna, dugotrajna i mudra investicija za vašu jedrilicu.

Like Facebook za više.

  • #GoBeyond