The Fastest 606 Sails on the Water

606 är en av de riktigt stora entypsklasserna i de nordiska länderna. Ända från början av 70-talet har klassen samlat stora fält i Sverige. Senare har även Danmark och sedan Åland och Finland kommit till. Vi på North Sails har varit aktiva i klassen under mer än 30 år och har hela tiden anpassat och utvecklat nya segelmodeller. Våra erfarenheter har vi samlat i guider för rigginställning och segeltrim. Att resultatlistorna toppas av båtar med Northsegel ser vi som ett tecken på att konceptet fungerar.

606 NEWS

In this webinar, North Sails experts Zeke Horowitz and Brian Hayes explain and demonstrate basic rules according to the US Sailing “Racing Rules of Sailing”. Using a whiteboard, Zeke re-creates… Read More

All sailboats have a different feel when you steer them. Some have a naturally heavy windward helm, and some have very neutral or sometimes even leeward helm. All things being… Read More

J/22 World Champion and North Sails Expert Zeke Horowitz explains how you can maximize your chances to gain through smart boat positioning on the racecourse. Sailboat racing is all about… Read More

606 Results

Are you a class champion? We would love to add your name to the #NSVictoryList.

606 TUNING GUIDE

We don’t have a tuning guide for this class at the moment.