North Sails RESOURCES

BB-10 Tuning Guide

  • Last Updated: January 17, 2019
  • Print Friendly, PDF & Email

INTRODUKTION

Formålet med denne tuning guide er at give vores BB-10 meter kunder nogle retningslinjer i, hvordan man får størst mulig udbytte af sine nye North Sejl. Tuning guiden er udarbejdet af Theis Palm.
Følg vejledningen så nøjagtigt som muligt. Det er dog altid en god idé at eksperimentere på sin egen båd, da mandskabets vægt, bådens balance, riggens beskaffenhed samt lokale forhold også kan have indflydelse på det absolut optimale trim.

MASTETRIM

1. Salingshornenes længde og vinkel er vigtig for storsejlets facon, da disse er med til at kontrollere mastens krumning og dermed også forstagets spænding. Længden af salingshornene måles fra siden af masten til wiren der er placeret i salingshornet, målet er 86 cm, målet tages i midten af salingshornet. Salingshornenes vinkel måles ved at binde en tynd snor fra det ene overvant til det andet og her efter måles afstanden fra snoren og ned til bagkanten af masten skal være 12 cm. Ved samme lejlighed afsættes et tapemærker på 76 cm målt fra siden af masten. Dette mærker bruges senere til trim af fokken.

2. Herefter holdes forstaget og overvanterne ind langs masten og strækkes så meget som muligt. Der afsættes et mærke på wirerne, ud for overkanten af det sorte ved bomfæste. Dette mærke er nu udgangspunkt for mastens hældning.

3. Forstaget placeres i det forreste af de fem huller i skinnen på fordækket.

4. Kontroller at afstanden fra overkanten af det sorte mærke ved bomfæste til dæk målt på siden af masten er 64 cm. Differencen skal korrigeres på det mål på forstaget som følger.

5. Mastens hældning bestemmes således, afstanden fra det afsatte mærke på forstaget til dækket målt parallelt med forstaget til dækket er 1,39 m.

6. Kontroller nu – når den korrekte mastehældning er konstateret – at masten hviler på hele sin trædeflade på mastens fod. I modsat fald vil rig trykket blive ukonstant og forstaget hermed uroligt.

7. Mærkerne på overvanterne bruges til at kontrollere at masten står lige i båden ved at måle fra mærke til dæk i begge sider. Dette er mere præcist end at måle fra mastetoppen.

8. Riggens spænding er svær at definere, da ikke alle er i besiddelse af den samme rigmåler.
Til denne vejledning har vi anvendt en Loose Gauge type PT-2 M, hvor vi har følgende mål.

Overvant Undervant
Let 0-2 m/sek. 27 23
Mellem 3-9 m/sek. 31 28
Hård 10+ m/sek. 4 34

9. Når undervant spændingen er sat, kontrolleres om masten står lige. Tallene på undervanter er kun en guideline, som er erfaringer fra vores egen båd. Det er vigtigt at masten står lige op til 10 m/sek. Herefter strammes undervanterne til masten falder 5-10 cm til læ ved fokke godset alt efter
mandskabets vægt.

10. Strutten sætte meget let, masten skal krumme i en jævn kurve fra mastetop til fod.

STORSEJL

TRIM AF STORSEJL
Storskødet er meget kritisk og små justeringer har stor betydning for højde og fart. Skøder man hårdt, lukker agterliget mere og giver større rorpres, men til gengæld mere højde. Dette trim kan anvendes i mellemluft på fladt vand, så længe man kan hænge båden ned. I let vind slækkes skødet således at ticklers ved den øverste sejlpind flyver ret bagud. I hård vind skødes godt hjem og hækstaget hales indtil båden igen bliver let på roret uden at man mister højde. I forholdsvis store bølger skal sejlet twiste mere, for at få så stort et styreområde til vinden som overhovedet muligt, samtidigt giver det også bedre fart og hermed også højde. Som tommelfingerregel trimmes den bagerste halvdel på den øverste sejlpind parallelt med bommen i stort set alle vindstyrker.

UDHAL PÅ BOM
Udhalet er en anden vigtig trimfaktor. I let vind (0-2 m/sek.) skal sejlet være 4 cm fra sort mærke. I mellemvind (2-5 m/sek.) 2 cm fra sort mærke og over 5 m/sek. hales helt ud på mærke.

CUNNINGHAM
Undlad helt at bruge cunningham i let vind. I mellem vind hales kun så meget at rynkerne langs forliget forsvinder. Når vinden er over 7 m/sek. hales der hårdt for at medvirke til at åbne kappen og holde faconen fremme i sejlet.

LØJGANGEN
Justering af løjgangen påvirker rorpresset væsentligt og bruges alt efter mandskabets vægt. Løjgangsvognen justeres således at bommen, så længe som overhovedet muligt, er på centerlinien af båden, altså til luv (dette for at bevare så stor vindkanal mellem storsejl og genua/fok som overhovedet muligt og for, at kunne sejle maximal højde). Når vinden så frisker og hækstaget er halet maximalt køres løjgangen til læ indtil båden er i balance og let på roret.

HÆKSTAGET
Hækstaget har to funktioner: at kontrollere dybden i storsejlet og hvor meget forstaget falder mod læ. Det vil sige, at et strammere hækstag betyder et fladere og mere åbent storsejl, mindre forstags fald og hermed også fladere genua/fok. Vi har mærket vores hækstag op for hver 3 cm, så vi hurtigt kan komme tilbage til et godt trim og have båden veltrimmet lige efter mærke rundningerne.

BOMNEDHAL
Brug aldrig bomnedhalet på kryds. Bomnedhalet bruges på følgende måde: hal til den bagerste halvdel af den øverste sejlpind står parallelt med bommen, både på halv vind og læns, under alle vind forhold.

GENUA/FOK

SKØDEPUNKT
Skødevognens placering er kritisk for forsejlenes trim. Som udgangspunkt måles 4,90 m. fra pinboldt i forstag til centrum af skødeblokken til genuaen og 3,10 m til fokken. Forsejlene skal luffe jævnt langs forliget, det vil sige, at ticklers skal stå ens både i top og bund.

SKØDESPÆNDING
Genuaen halse til den står 3 cm fra enden af sallingshornene i alle vindstyrker, underliget er helt inde ved overvant fæste i over 3 m/sek og 1 cm fra under 3 m/sek.
Fokken hales til den lige røre salingshornet og akkurat bliver stram langs underlig mærkrt på salingshornet bruges som reference.

FALD SPÆNDING
Stræk aldrig faldet for hårdt, da faconen ellers kommer for langt frem. Stræk kun lige så folderne ved løjerterne forsvinder. I let vind må der gerne være små folder ved løjerterne, idet faconen i fokken derved flyttes lidt bagud og dybden øges en smule, dette giver det bedste profil.

SPILER

Spilerstagens fæste på masten bør sidde i en højde af 1,60 m. over ruffet. Stage justeres således, at den står vandret. Derved opnås den størst effektive længde af spilerstagen og det størst mulige projicerede areal til vinden. Vores spiler er designet hertil. I let vind justeres stagehøjden således, at skødebarmene på spileren flyver lige højt, for at få den bedste indfaldsvinkel på det luv sidelig, samtidig med at det læ sidelig er maximalt åbent.
På skæring i hård luft må spilerstagen under ingen omstændigheder komme nærmere til forstaget end 50 cm for at forhindre båden kommer ud af kontrol og skærer op.

Class Experts

  • #GoBeyond