The Fastest 606 Sails on the Water

606 är en av de riktigt stora entypsklasserna i de nordiska länderna. Ända från början av 70-talet har klassen samlat stora fält i Sverige. Senare har även Danmark och sedan Åland och Finland kommit till. Vi på North Sails har varit aktiva i klassen under mer än 30 år och har hela tiden anpassat och utvecklat nya segelmodeller. Våra erfarenheter har vi samlat i guider för rigginställning och segeltrim. Att resultatlistorna toppas av båtar med Northsegel ser vi som ett tecken på att konceptet fungerar.

606 NEWS

606 Results

Are you a class champion? We would love to add your name to the #NSVictoryList.

606 CLASS EXPERTS

606 Class Experts

606 TUNING GUIDE

We don’t have a tuning guide for this class at the moment.