North Sails LOFT NEWS

Jako pionier w nowoczesnym komputerowym wsparciu projektowania (CAD) dla potrzeb żaglowni, North Sails opracował North Design Suite™ (NDS), najbardziej wydajne i wszechstronne narzędzie projektowe w branży. Rodzina 14 wyspecjalizowanych modułów dostarcza NDS niebywałą zdolność i elastyczność w projektowaniu żagli i analizie takielunku/kadłuba. Każdy moduł może współpracować z innym stwarzając projektantom i inżynierom North’a możliwość wirtualnego testu łodzi w nieskończenie wielu warunkach zanim w ogóle zostanie zbudowana. NDS znacząco poszerza możliwości projektantów do porównywania różnych kombinacji maszt-żagiel i dokładnego zbadania wyników. Co równie ważne, NDS znacząco skraca czas dostrajania i dopracowywania już po zbudowaniu jachtu.

 

Poznajcie the Suite…

Desman™

Tworzy trójwymiarowy model łodzi i takielunku.
Projektanci Northa proces projektowania żagla zaczynają od użycia Desmana, szkieletu North Design Suite. Wymiary masztu, geometria takielunku i punkty mocowań, położenie urządzeń do trymowania i wymiary żagli są ściśle określone dla konkretnej łodzi. System określa mechaniczne właściwości takielunku i żagli (momenty bezwładności, powierzchnię, sztywności materiałów i moduły żagla). W późniejszym procesie, “Membrain” użyje tych danych do określenia deformacji żagli pod obciążeniem, tak samo jak każdy element stałego i ruchomego olinowania czy naprężenia w szotach i fałach.

 

Spiral™

Wprowadza żagle na modelu Desmana
Spiral pozwala projektantowi na wprowadzenie trójwymiarowego projektu żagla na strukturę z Desmana. Trójwymiarowy kształt jest zdefiniowany jako kształtowalna membrana, bez uwzględnienia żadnych sił wiatru. Każdy wymiar żagla może być precyzyjnie dostosowany zarówno w osi poziomej i pionowej pozwalając Spiralowi zaaplikować projekty grotów, sztaksli, spinakerów i żagli asymetrycznych.

 

Warps™

Definiuje strukturę żagla
Tym programem projektant definiuje kompozycję materiałów w żaglu. Dla żagli panelowych potrzeby tkaniny lub laminatu są ustalone i generuje się poszczególne bryty. Dla kompozytowych żagli formowanych 3D układy i gęstość taśm jest ustalana i aplikowana w tej samej przestrzeni trójwymiarowej w jakiej żagiel będzie pracował.

 

Flow™

Aplikuje oddziaływanie wiatru na żagiel i kalkuluje powstające siły.
Używając Flow, projektant wprowadza ciśnienie wiatru na żagle stworzone wcześniej za pomocą Spiral i Warps. Ciśnienie róźni się na poszczególnych obszarach żagla, bazując na projekcie żagla, sile i kierunku przepływu powietrza. Flow także raportuje dane o napędzie i momentach działających na żaglach, które później mogą być wykorzystane przez moduł North Sails VPP dla określenia wydajności żagla.

 

Membrain™

Balansuje ciśnienie wiatru, kształt żagla, sily na takielunku.
Membrain używa pola ciśnień dostarczonego przez Flow, aby zdeformować zestaw maszt-żagiel jako jednolitą strukturę. Kiedy taka struktura jest zdeformowana, kształt żagla się zmienia, więc Membrain wysyła te zmiany z powrotem do Flow, aby nabyć zaktualizowane pola ciśnień na zdeformowanej powierzchni. To znowu zmienia kształt żagla w Membrain, więc proces jest powtarzany, dopóki nie uzyska się balansu pomiędzy ciśnieniem a deformacją kombinacji maszt-żagiel. Poprzez dostosowanie zmiennych w projektowaniu żagla i takielunku, projektant może użyć Membrain do udoskonalenia i optymalizacji kształtów żagli, projektowania masztów, regulacji takielunku i innych detali.

 

Virtual Wind Tunnel™ (VWT)

Modeluje przepływ powietrza na żaglach
VWT pozwala projektantowi na wizualizację i analizę kształtu żagla, działających na nim sił, stabilności kształtu i łatwości w trymowaniu. Jest to pierwszy symulator przepływu wiatru zarówno na żagle do kursów pełnych jak i ostrych, a ponieważ VWT może pracować z danymi definiującymi żagiel i takielunek z konkretnej łodzi, zapewnia niesłychaną dokładność.

Pierwotnie opracowany wspólnie przez Dartmouth College Thayer School of Engineering i North Sails, VWT jest obecnie zarządzany przez Stevens Institute of Technology. VWT jest w stanie zintegrować się z Membrain, pozwalając na optymalizację kształtów żagli zarówno do żeglugi pod wiatr jak i z wiatrem przy praktycznie nieograniczonej różnorodności wiatrów i stanów akwenu.

 

North VPP™ and Hull VPP

Łączy dane dotyczące takielunku, żagli i kadłuba.
North’owskie VPP i Hull VPP to potężne narzędzia pozwalające na efektywne zintegrowanie danych takielunku, żagli i kadłuba, dając projektantom jachtów i żagli możliwość analizy całej łodzi – od topu masztu po czubek kila jako zjednoczony działający system.

Najpierw żagle, takielunek konkretnego jachtu są generowane przez Flow, Membrain i VWT. Osobno Hull VPP generuje dane hydrodynamiczne dla tego samego kadłuba. Oba zestawy danych wprowadzane są następnie do North VPP. Na potrzeby niektórych analiz North’s Das Boot™ jest używany jako jeszcze skuteczniejsza alternatywa dla Hull VPP. W wyniku integracji, udoskonalenia żagla mogą być dopasowane do charakterystyk konkretnego jachtu jak również zoptymalizowane do docelowych warunków żeglowania. North VPP i Hull VPP to znaczący krok naprzód dla projektantów North Sails, pozwalając im dostosowywać żagle dla praktycznie każdej łodzi z niespotykaną precyzją.

 

Race Model™

Bada efekty zmian w żaglach i takielunku, ich wpływ na rating i vice versa.
Race Model pozwala projektantom Northa wprowadzać konkretne zmiany w ożaglowaniu, takielunku charakterystykach statecznościowych, w kursach zarówno na wiatr jak i z wiatrem oraz przewidzieć ich oddziaływanie na rating praktycznie w dowolnej formule. Proces ten może również działać w drugą stronę, aby znaleźć zmiany pozwalające osiągnąć określony rating.

 

SPP™

Szybko porównuje osiągi pomiędzy różnymi projektami i trymami żagli.
Sail Performance Prediction (SPP) pozwala projektantom Northa na szybkie porównanie nowego projektu do projektu wzorcowego. Dodatkowo SPP może sięgać po dane wydajności kadłuba na podstawie świadectwa pomiarowego, jeżeli nie dysponuje się wystarczającą ilością danych aby skorzystać z VPP.

 

Sailect™

Tworzy zestawienie żagli w przyjaznym dla użytkownika formacie.
Dobra karta doboru żagli jest jak instrukcja obsługi dla Twojego inwentarzu żagli. Dla wyścigów przybrzeżnych lub morskich kluczową sprawą jest mieć w gotowości kolejny żagiel do postawienia po znaku kursowym lub przy zmianie warunków wietrznych. Sailect jasno przedstawia optymalny zakres rzeczywistych prędkości i kątów wiatru dla konkretnych żagli, pozwalając aby cały czas były używane w najlepszych dla siebie warunkach. Dobry dobór żagla podczas podmiany minimalizuje także częstotliwość zmian.

 

SailScan II™

Porównuje kształt żagla do kształtu z projektu
SailScan II porównuje zdjęcia kształtu żagla z projektem stworzonym w Membrain. Jest to wartościowe narzędzie określające czy żagiel potrzebuje korekt w kształcie. Wspomaga także inżynierów i specjalistów produkcji żagli North Sails w doborze materiałów i metod produkcji, aby poprawić żywotność naszych żagli.

 

Router

Używa historycznych danych pogodowych z danego akwenu, aby przewidzieć wydajność żagli.
Router pobiera wykresy biegunowe jachtu, łączy je z historycznymi lub przewidywanymi danym pogodowymi na konkretnej trasie, a następnie “żegluje” jachtem od startu do mety. Porównanie może być przeprowadzone pomiędzy różnymi kombinacjami zestawów żagli, pozwalając projektantom Northa na wybór najszybszych żagli na konkretny fragment trasy. Router został opracowany przez matematyka Northa Michael’a Richelson’a pomagając zwyciężyć załodze jachtu Illbruck w regatach Volvo Ocean Race 2001-2002.

 

Źródło w oryginale: North Sails

  • #GoBeyond