North Sails LOFT NEWS

SNART ÄR NYA Z30+ FÄRDIG!

Det byggs ovanligt många spännande båtar i Sverige just nu.

 

En av dem är Z30+ som lär bli något utöver det vanliga. North Sails har varit delaktiga i projektet i över ett år och bidragit med mer än bara nya segel.

På Vaxholm Komposit håller man just nu på att färdigställa det första exemplaret av   Z30+. Initiativtagare till projektet är stockholmsseglaren och industridesignern Johan Larsvall, och tekniskt ansvarig för utvecklingen av båten är Jimmy Hellberg, välkänd kappseglare, innovativ tekniker och numera även båtkonstruktör.

Utvecklingsprocessen har varit minst sagt grundlig. Förutom Johan och Jimmy har en rad personer med expertkunskap inom olika områden varit djupt involverade i princip sedan idéstadiet. Anders och Tore LewanderNorth Sails Lidingö är några av dem.

Ett unikt koncept

Projektet har en ganska lång förhistoria. Det började på 90-talet med att Johan ritade och lät bygga en innovativ one-off-båt som han döpte till Puh. Det var ett vackert bygge i kallbakad fanér, mest uppseendeväckande var nog det jolleliknande skrovet, fällkölen, de dubbla rodren och storseglet med dess enorma akterrunda. “Fast”, säger Johan med ett uns av vemod i rösten, “det folk minns mest verkar vara att den hade en styrspak och att sittbrunnsdurken även fungerade som jolle.”

I början av 00-talet utvecklade Johan med hjälp av Danish Marine Design en liknande båt avsedd för serieproduktion. Den hette Z31 och fick ett gott mottagande men kom ändå bara att byggas i en handfull exemplar. Den var kanske lite väl långt före sin tid.

Så nu är det tredje gången gillt för Johan. Nya z30+ byggs delvis i Z31:ans gamla formar. Skrovet är dock grundligt modifierat och allt annat på båten är helt nyutvecklat. Konceptmässigt måste Z30+ betraktas som en helt ny konstruktion. Den har dessutom en del egenskaper som gör den tämligen unik på marknaden, även i ett internationellt perspektiv.

Z30+ lär få hårresande prestanda. En förutsättning för detta är just att man har utgått från befintliga formar. På så sätt har man nämligen kunnat kapa utvecklingskostnaderna med någon miljon och pengarna har istället lagts på – kolfiber.

I princip allt på Z30+ är byggt i kolfiber. Det sparar massor av vikt och allt har lagts i bulben, nästan två meter under vattenlinjen. Resultatet är ett helt enastående rätande moment. Som jämförelse kan nämnas att Z30+ har nästan exakt samma segelyta och rätande moment som J-boats “shorthand-speedster” J/99. Skillnaden är att Z30+ är nästan ett ton lättare.

Det här ger Z30+ väldigt speciella egenskaper: Båten är så lätt att den planar och samtidigt så styv att den kan seglas effektivt även av en liten besättning. Det gör den perfekt för shorthand-kappsegling – och lika perfekt för ren nöjessegling.

Båten är dessutom så rymlig att den faktiskt kan funka även för semestersegling. “Cruisingbåtar som man kan kappsegla finns det hur många som helst av”, säger Johan. “Men det vi bygger nu är en ren racer som går att använda även för cruising”.

Och trots att det alltså är en kolfiberbåt är tanken att den ska kunna säljas till ett pris som matchar liknande båtar byggda i glasfiber.

Ett kvalificerat grupparbete

Idén till båten och det övergripande konceptet kommer helt och hållet från Johan och Jimmy.

Men modern båtkonstruktion är en komplex uppgift som kräver bred kompetens. Redan för ett drygt år sedan bildades därför en utvecklingsgrupp som förutom Johan och Jimmy bestod av Anders Axelsson och Per Wretlind från Seldén, Martin Gradman från Happy Yachting, Ulf Brännström och Stefan Törnblom från Vaxholm Komposit och Anders och Tore Lewander från North Sails Lidingö. Även båt- och flygplanskonstruktören Kåre Ljung har varit delaktig, med ansvar för undervattensprofilerna.

Alla inblandade hade förstås sina egna givna ansvarsområden, men ett viktigt syfte var också att vända på alla tänkbara stenar och få igång en övergripande dialog kring hur konceptet som sådant kunde utvecklas och förfinas.

Det som låg på bordet när gruppen samlades var i princip skrov, kölblad och segelplanets placering. Om vi börjar med skrovet så kan man förenklat säga att Z31:an har kapats ett par decimeter i fören och förlängts en knapp halvmeter i aktern. Båten blir därmed lite fylligare i förskeppet och får längre linjer i aktern. Samtidigt ökar överhänget bak, och för att få ner det i vattnet och maximera vattenlinjelängden har Jimmy flyttat kölen akterut, vilket innebär att även segelplanet kunnat flyttas bakåt.

Resten var en ganska öppen fråga som gruppen tog sig an med liv och lust. De träffades inledningsvis på Johans kontor och sedermera på digitala plattformar (detta var ju när coronan tagit fart). Ordet var fritt, det var högt i tak och det färdiga konceptet växte fram stegvis i en sökande process. När diskussionen kring konceptet, båtens användningsområden, dess tänkta målgrupper och mycket annat fördjupades började ett nyckelord skönjas: Enkelhet!

Z30+, kom man fram till, skulle vara optimalt enkelt utrustad. Det sparar både pengar (som kan läggas på kolfiber) och vikt (som kan läggas i bulben). Båten skulle också vara maximalt enkel att äga och segla.

Det här kom att genomsyra hela processen. Varje liten tänkbar detalj ombord har ifrågasatts: Gör det verkligen seglingen enklare och roligare? Kan det finnas något enklare, lättare eller billigare alternativ?

Det här innebar att en hel del, i och för sig intressanta detaljer och lösningar, försvann under resans gång. I ett tidigt skede tag var exempelvis dubbla roder och fathead-storsegel på tapeten, men de ritningarna hamnade nu i papperskorgen. Inte för att det generellt sett är dåligt. Men dubbla roder är en kostsam och komplex konstruktion. Jimmy, som själv har en båt med dubbla roder, påpekar att de dessutom är svåra att ställa in: “Rodervinklarna behöver justeras om så fort farten, avdriften eller krängningsvinkeln förändras, annars sjunker prestandan märkbart.” Och fathead-storsegel kräver oftast backstag eller dubbla akterstag, vilket krånglar till det för en liten besättning.

Faktum är att båten inte ens har någon traditionell inredning. En sådan skulle väga åtminstone ett par hundra kilo, och den vikten gör ju större nytta i bulben. Däremot finns det en innerline som skapar strukturell styrka och en bas för fem ordentliga kojplatser

För den som tycker det låter trist att semestersegla i en helt tom båt kan man addera speciellt utvecklade inredningsmoduler som kan tas ur med några enkla handgrepp. En smart lösning signerad industridesignern Johan Larsvall.

Inga kompromisser

Enklare båt än Z30+ finns knappt. Men det som finns har förfinats så långt modern teknologi medger och allt byggs i absolut bästa tänkbara material. Här har det inte funnits utrymme för några som helst kompromisser.

Ta en titt på rodret. Det är djupt och smalt och sitter så långt fram att det inte lär ventileras i första taget. Både roder och kölblad är byggda i kolfiber och levereras färdigoptimerade för racing, med profiler utvecklats av Kåre Ljung, Sveriges kanske ledande auktoritet på området.

Anders Axelsson och Per Wretlind på Seldén har lagt ner ett enormt ambitiöst arbete på att skapa en så lätt mast som möjligt. Några standardrör från Seldéns lagerhylla var det aldrig tal om. De har istället tagit fram en unik laminatplan och har på så sätt lyckats få ner mastvikten till 34 kilo. Den byggs för övrigt med CNC-styrd produktionsteknik för hundra procents repeterbarhet. Det garanterar att alla master till Z30+ kommer bli identiska.

Martin Gadman på Happy Yachting, som har haft ansvar för däckslayout och löpande rigg, har räknat på dimensioneringen av fall och däcksbeslag, vilket sparat ytterligare kilon. Ulf Brännström och Stefan Törnblom på Waxholm Komposit har bidragit med sin expertis kring det strukturella och sett till att ingenting väger mer – men heller inte mindre – än nödvändigt.

Och så har vi då seglen, som Anders och Tore Lewander varit ansvariga för. Maximal enkelhet och en kompromisslös inställning kring design och material gällde förstås även här.

En enkel men effektiv segelgarderob

Segelgarderoben är utvecklad med sikte på shorthand-segling och består faktiskt bara av fyra segel: storsegel, fock och två gennakers. Storseglet är egentligen inte mycket att säga om – det är ett traditionellt pinheadsegel med två rev. Focken är designad med en rund framkant som gör det enkelt att styra och en rak, platt bakdel som möjliggör extremt smala skotvinklar (ner mot ca 6,5 grader). Det här genererar mycket höga skotkrafter, vilket tillsammans med det rätande momentet ställer oerhörda krav på seglens formstabilitet.

3Di är förstås det enda tänkbara, både storsegel och fock byggs i det vi kallar 3Di RAW 360. Focken har softhanks och är utrustat med ett rev. Den kan också användas som stagsegel under platta undanvindsseglet. För att förbättra flödet i spalten tar man då in ett rev i focken.

Två undanvindssegel ingår i garderoben. Det ena är en stor A2-gennaker som hissas från masttoppen. Designen är länsbetonad, men för att vidga seglets register och minska behovet av segelbyten är det utrustat med en revhals som gör det möjligt att dra ihop förliket ungefär en halvmeter. Det möjliggör högre fallspänning, vilket rundar till förliket och öppnar upp akterliket. Fallhorn och halshorn har zippers för enklare hissning.

För brantare vinklar finns en Code 70 som hissas på ett fractional-fall, en meter ovan förstagsinfästningen. Det är en typ av segel som används frekvent på bland annat engelska IRC-racers och som utvecklats mycket på senare år. Teknisk är det uppbyggt i tre olika typer av polyester, i Helix-design, med Future Fiber-kabel för top-down-furling som ger seglet ett bredare register. Resultatet är ett starkt segel som kan pressas hårt och som är effektivt upp till cirka 60 graders sann vindvinkel.

Någon kanske undrar om det inte kliar i fingrarna att komplettera med fler segel. Svaret är… nja. Visst kan det finnas lägen då det skulle sitta fint, men Z30+ är extremt lättdriven och vi tror att den kommer vara konkurrenskraftig i de flesta förhållanden även med denna lilla garderob.

Snart seglar hon

Om tidsplanen håller är båten sjösatt och klar till sommaren. Tanken är att North Sails ska trimma in den färdiga båten och segla den på några av säsongens shorthand-kappseglingar.

Anders Lewander har redan paxat en plats ombord. “Det har varit väldigt kul att få vara med och bidra till utvecklingen”, säger han, “och jag ser fram emot att få segla den. Det är ju verkligen en speciell båt.”

  • #GoBeyond